Videregående dagskurs om farlig avfall – nivå 3

Etter stor etterspørsel fra bransjen og tidligere kursdeltakere lanserer Nomiko nå et nytt videregående kurs om farlig avfall – «Farlig avfall nivå 3».

Kurset skal bidra til å heve kompetansen blant ansatte som jobber med farlig avfall, øke forståelsen og bidra til at farlig avfall håndteres på en sikker måte. Kurset egner seg for alle som har erfaring med håndtering av farlig avfall, og som ønsker faglig påfyll, uavhengig om du jobber på avfallsmottak eller kommer i befatning med farlig avfall på andre måter i din arbeidssituasjon.

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kompetanse om farlig avfall. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gjennomført Nomikos kurs Farlig avfall nivå 1 og Farlig avfall nivå 2 eller tilsvarende. Som for alle andre Nomiko-kurs kan kurset bestilles som bedriftsinternt kurs og kursdeltakerne får kompetansebevis som dokumenteter mottatt opplæring.

Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder, og holdes av kompetente og engasjerte kursholdere. Vi setter av god tid til oppgaver, gjennomgang, spørsmål og dialog.

Hva lærer du?

  • Hva kan vi forvente fremover – Nye regelverk, krav og teknologi, hva skjer i andre land, og hvilke stoffer vil det være fokus på fremover
  • Klassifisering av farlig avfall – hvilke hjelpemidler og metoder kan benyttes. Vi tar for oss utvalgte fraksjoner vi vet kan være utfordrende
  • Behandling – Hva skjer med innsamlet farlig avfall
    • Ombruk – Hva kan ombrukes, og hvilke stoffer er det omsetningsforbud mot
    • Hvilke fraksjoner kan materialgjenvinnes, energiutnyttes og hva deponere
  • Miljøkjemi – hvordan påvirker miljøgiftene naturen om de slipper ut i luft, vann og grunn
  • Eksponering av farlig stoffer – hvilke stoffer kan man bli eksponert for ved håndtering av farlig avfall og hvilke negative helseeffekter kan stoffene gi
  • Innføring i relevante regelverk

Kommende kurs finner du her.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *