Kurs om farlig avfall nivå 3

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 10. september kl. 9-15
Pris: 6 700 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 15. oktober kl. 9-15
Pris: 6 000 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Ansatte i virksomheter som produserer farlig avfall
 • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

 • Hva kan vi forvente fremover – nye regelverk, krav og teknologi, hva skjer i andre land, og hvilke stoffer vil det være fokus på fremover
 • Klassifisering av farlig avfall – hvilke hjelpemidler og metoder kan benyttes. Vi tar også for oss utvalgte fraksjoner vi vet kan være utfordrende å klassifisere.
 • Behandling – Hva skjer med innsamlet farlig avfall
  • Ombruk – hva kan ombrukes, og hvilke stoffer er det omsetningsforbud mot
  • Hvilke fraksjoner kan materialgjenvinnes, energiutnyttes og hva deponeres
 • Miljøkjemi – hvordan påvirker miljøgiftene naturen om de slipper ut i luft, vann og grunn
 • Eksponering av farlig stoffer – hvilke stoffer kan man bli eksponert for ved håndtering av farlig avfall og hvilke negative helseeffekter kan stoffene gi
 • Innføring i relevante regelverk som kan påvirke avfallshåndteringen

Kurset forutsetter at du har grunnleggende kompetanse om farlig avfall. Det er en fordel, men ikke et krav, at du har Nomikos kurs Farlig avfall nivå 1 og Farlig avfall nivå 2 eller tilsvarende.

Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder. Vi går igjennom teori og oppgaver med fokus på læring og felles gjennomgang. Vi setter også av god tid til dialog i gruppen underveis på kurset. Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.