Personvernerklæring

Personvernerklæring og bruk av informasjonskapsler

Nomiko arbeider aktivt for å overholde gjeldene regelverk og selskapet har utarbeidet egne rutiner for behandling av personopplysninger som benyttes i den daglige driften. Denne personvernerklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn personopplysninger fra nettstedet vårt eller via andre kanaler som sosiale og digitale medier (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1. ledd).

Behandling av personopplysninger på www.nomiko.no

Ved bruk av våre nettsider samtykker du i behandling av personopplysninger iht. denne personvernserklæringen samt at vi kan benytte de personopplysninger du gir.

Studio X er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettstedet, lagres på egne servere som driftes av leverandøren eller leverandørens tilknyttede partnere. Du kan lese leverandørens personvernserklæring her: https://www.studiox.no/personvern/.

Nettstatistikk

Nomiko samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på Nomiko.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. Vi samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

Vi bruker analyseverktøyet Google Analytics på vårt nettsted. Informasjon fra dette verktøyet utleveres ikke fra Nomiko til andre aktører.

Informasjonskapsler (cookies)

Informasjonskapsler (cookies) brukes på de fleste nettsteder og er små tekstfiler som plasseres på din maskin når du laster ned en nettside, med mindre du aktivt reserverer deg mot dette. Du kan lese mer om det her: Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no)

Informasjonskapselen blir lagt på din maskin om du besøker Nomiko.no fra Google, Facebook, Twitter eller LinkedIn. Vi kan med dette identifisere hvor ditt besøk har kommet fra og synliggjøre informasjon til deg i de representative mediene. Nomiko kan benytte denne informasjonen i sitt markedsarbeid. Videre vil bruk av informasjonskapsler muliggjøre at brukerne enklere kan fylle ut skjemaer og felter på Nomiko.no.

Nyhetsbrev på e-post

Nomiko sender regelmessig ut nyhetsbrev. Privatpersoner vil ikke motta slik informasjon med mindre det er innhentet samtykke.

Kontaktskjemaer

Via Nomiko.no kan brukere foreta kurs- og konferansepåmeldinger og foreta henvendelser. Opplysninger som registreres går rett inn i vårt publiseringssystem i tillegg til å videresendes på e-post til de ansvarlige personene hos Nomiko.

Deling av opplysninger

Nomiko deler personopplysninger med:

  • Nomikos tilknyttede selskaper og partnere for formålene beskrevet i denne personvernerklæringen
  • Tredjeparts tjenesteytere som behandler personopplysninger på vegne av Nomiko for å behandle, forvalte og drifte våre data, distribuere e-post, lede merke- og produktpromotering, i tillegg til administrering av særskilte tjenester og funksjoner, herunder aktiviteter knyttet til regnskapsføring.
  • Andre tredjeparter i den utstrekning det er nødvendig for å: (i) etterkomme anmodninger fra offentlige instanser, en rettskjennelse eller for å overholde lover som kommer til anvendelse; (ii) forhindre ulovlig bruk av våre nettsteder, eller brudd på våre nettsteders bruksvilkår og våre retningslinjer; (iii) beskytte oss mot krav fra tredjepart; og (iv) bistå med forebygging av svindel eller undersøkelse av svindel (for eksempel forfalskning).

Kundeopplysninger

Informasjon fra kunder (navn, adresse, firma, stilling, telefonnummer, e-postadresser og e-poster) og opplysninger knyttet til kunders tilbud og prosjekter, blir lagret i skyløsninger hos Microsoft, DropBox og Office 365, som har egne rutiner for håndtering av data, tilpasset GDPR.

Nomiko foretar en årlig gjennomgang hvor personopplysninger som ikke anses som vesentlige for videre drift slettes.

E-post og telefon

Nomiko benytter e-post og telefon som en del av det daglige arbeidet i alminnelig dialog med interne og eksterne kontakter. Nomikos rutiner omfatter fortløpende sletting av e-post for å ivareta personvern.

Vanlig e-post er ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post. Nomiko lagrer e-post og opplysninger fra disse på skybaserte løsninger hos Microsoft, som beskrevet under «Kundeopplysninger» over.

Telefonsamtaler (telefonnummer fra og til, samt tidspunkt for samtalen) logges av telefonleverandør. I tillegg har ansatte en oversikt over de siste anropene på sine telefoner. Det gjøres ingen øvrig systematisk registrering av telefonsamtaler hvor innringer kan identifiseres.

Rettigheter

Du har krav på grunnleggende informasjon om behandlinger av personopplysninger i en virksomhet etter personopplysningslovens § 18, 1. ledd. Nomiko har gitt denne informasjonen i denne erklæringen, og vil henvise til den ved eventuelle forespørsler. De som er registrert i en av Nomikos systemer har rett på innsyn i egne opplysninger. Vedkommende har også rett til å be om at uriktige, ufullstendige eller mangelfulle opplysninger blir rettet, slettet eller supplert. Krav fra den registrerte skal besvares kostnadsfritt og senest innen 30 dager.

Denne personvernserklæringen ble sist endret 4.12.2020.

Kontaktinformasjon

E-post: post@nomiko.no

Postadresse:
Nomiko AS
Grenseveien 107
0663 Oslo

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss gjerne for en prat