Kurs om farlig avfall nivå 1

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 25. august kl. 9-15
Pris: 5000 kr

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 21. september kl. 9-15
Pris: 5400 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 10. november kl. 9-15
Pris: 5000 kr

PROGRAM FYSISK KURS

PROGRAM NETTKURS

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Ansatte i virksomheter som produserer farlig avfall
 • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

 • Hvorfor avfall blir farlig avfall
 • Hvilke krav som stilles ved mottak, håndtering, mellomlagring og videresending av farlig avfall, og hvordan etterleve kravene i praksis
 • Klassifisering av farlig avfall, herunder hvordan finne riktig EAL-kode og avfallsstoffnummer
 • Hvordan utøve mottakskontroll
 • Bruk av faresymboler (produktmerking) og faresedler (ADR)
 • Krav til merking ved transport av farlig gods
 • Sortering og emballering av batterier
 • Hvordan man håndterer “avviksavfall” som eksplosiver, smittefarlig avfall og uidentifisert avfall
 • Forsvarlig håndtering, emballering og lagring av farlig avfall
 • Behandling av farlig avfall
 • Hva man bør tenke på når det gjelder sikkerhet og miljø

Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å bryne seg på i løpet av dagen.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.

Kurset kan med fordel kombineres med Nomiko-kurset Farlig avfall nivå 2.

For de som ønsker ytterligere kompetanse passer kurset ypperlig å kombinere med Byggavfall for ansatte på avfallsmottak og Asbest for ansatte på avfallsmottak.