Kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 16. april kl. 10-15
Pris: 4800 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Asbest er benyttet i flere tusen forskjellige materialer, og disse ender ofte sin ferd på private og kommunale avfallsmottak. På grunn av dette er ansatte på avfallsmottak i risikogruppen for asbesteksponering.

På dette kurset gis det en lettfattelig innføring i hvilke materialer som kan inneholde asbest og hvordan ansatte på avfallsmottak skal motta og håndtere slikt avfall på en trygg og forsvarlig måte. Farene ved asbest, emballering og merking, verneutstyr og hvilke krav som stilles for asbest på avfallsmottak blir også tatt opp. Kurset krever ingen forkunnskaper, og er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.