Kurs om farlig avfall nivå 2

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 19. september kl. 9-15
Pris: 6 000 kr

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 30. oktober kl. 9-15
Pris: 6 700 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 5. desember kl. 9-15
Pris: 6 000 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Ansatte i virksomheter som produserer farlig avfall
 • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

 • Grunnleggende avfallskjemi
 • Utvalgte stoffer – hvorfor og hvordan vil de kunne reagere under håndtering og lagring
 • Syrer, baser og pH
 • Det farlige avfallets fareegenskaper med eksempler
 • ADR kap. 1.3: avsenders forpliktelser:
  • Fareklasser, klassifisering av farlig avfall som er farlig gods og merking av emballasje
 • Forsvarlig håndtering og lagring av typiske fraksjoner som leveres til avfallsmottak og fraksjoner som utgjør økt risiko:
  • Gassbeholdere, oksiderende stoffer, pyroteknisk avfall, eksplosiver, smittefarlig avfall, brannavfall, litiumbatterier mm.

Kurset er ment for de som har gjennomført Nomiko-kurset Farlig avfall nivå 1 eller tilsvarende.

For de som ønsker ytterligere kompetanse passer kurset ypperlig å kombinere med Byggavfall for ansatte på avfallsmottak, Asbest for ansatte på avfallsmottak og Farlig avfall nivå 3.

Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder. Vi går igjennom teori og oppgaver med fokus på læring og felles gjennomgang. Det settes av god tid til spørsmål og dialog i gruppen underveis på kurset. Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.