Kurs om farlig avfall nivå 2

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 12. mars, kl. 9-15
Pris: 5100 kr

PROGRAM

PÅMELDING

For å heve kompetansen på avfallsmottakene og bidra til at farlig avfall håndteres på en sikrere måte, lanserer Nomiko nå et nyutviklet og skreddersydd videregående kurs for ansatte på avfallsmottak og andre som håndterer farlig avfall. Kurset bygger på vårt kurs farlig avfall nivå 1, og vil gi deltakerne ytterligere og verdifull kunnskap om utvalgte emner.

Kurset gir blant annet en innføring i grunnleggende kjemi, fareegnskapene til farlig avfall, forsvarlig håndtering og lagring, spesielle fraksjoner som eksplosiver, batterier, uidentifisert avfall etc. I løpet av en dag går vi gjennom teori og oppgaver med fokus på læring og felles gjennomgang. Vi setter også av god tid til dialog i gruppen underveis på kurset.

Kurset egner seg for alle som har noe erfaring med håndtering av farlig avfall, og som ønsker faglig påfyll, uavhengig om du jobber på avfallsmottak eller kommer i befatning med farlig avfall på andre måter i din arbeidssituasjon.

Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.

Kurset kan med fordel kombineres med:

  • Farlig avfall nivå 1, som avholdes dagen før (les mer her).
  • Farlig gods klassifisert som farlig avfall ADR kap. 1.3/ § 12 som avholdes 29. oktober. For mer informasjon og påmelding trykk her

For de som ønsker ytterligere kompetanse passer kurset ypperlig å kombinere med “Byggavfall for ansatte på avfallsmottak” og “Asbest for ansatte på avfallsmottak”. En oversikt over alle våre kurs finner du her.