Kurs om farlig avfall nivå 2

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 21. mars kl. 9-15
Pris: 6 300 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 30.mai kl. 9-15
Pris: 5 700 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
  • Ansatte i virksomheter som produserer farlig avfall
  • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

  • Grunnleggende avfallskjemi
  • Utvalgte stoffer – hvorfor og hvordan vil de kunne reagere under håndtering og lagring
  • Syrer, baser og pH
  • Det farlige avfallets fareegenskaper med eksempler
  • ADR kap. 1.3: avsenders forpliktelser, bruk av UN-godkjent emballasje og klassifisering av farlig avfall som er farlig gods
  • Forsvarlig håndtering og lagring – gassbeholdere, oksiderende stoffer, pyroteknisk avfall, eksplosiver, smittefarlig avfall mm.
  • Behandling av farlig avfall

Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder. Vi går igjennom teori og oppgaver med fokus på læring og felles gjennomgang. Vi setter også av god tid til dialog i gruppen underveis på kurset.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.

For å heve kompetansen på avfallsmottakene og bidra til at farlig avfall håndteres på en sikrere måte har Nomiko utviklet et videregående kurs for ansatte på avfallsmottak og andre som håndterer farlig avfall. Kurset egner seg for alle som har noe erfaring med håndtering av farlig avfall, og som ønsker faglig påfyll, uavhengig om du jobber på avfallsmottak eller kommer i befatning med farlig avfall på andre måter i din arbeidssituasjon.

Kurset kan med fordel kombineres med Nomiko-kurset Farlig avfall nivå 1, samt med Elektronisk opplæring i farlig gods – ADR kapittel 1.3.

For de som ønsker ytterligere kompetanse passer kurset ypperlig å kombinere med Byggavfall for ansatte på avfallsmottak og Asbest for ansatte på avfallsmottak.