Nytt kurs om farlig avfall – Vellykket start på kursåret

Et nytt kursår er i gang, og det ble kick-startet i Oslo Kongressenter med Nomikos nyutviklede kurs, Farlig avfall nivå 1, tirsdag 10. januar.

Evalueringene viser at kursdeltakerne var svært fornøyde med det nye kurset, som særlig retter seg mot operatører og andre som håndterer farlig avfall på miljøstasjoner og avfallsmottak. Kurset er oppdatert iht. de siste endringer i aktuelle regelverk og har særlig fokus på forsvarlig mottak, lagring og håndtering av farlig avfall. Kurset settes opp igjen i Oslo Kongressenter 27. september, og tilbys også som bedriftsinternt kurs. Det er bare å kontakte Nomiko for et uforpliktende tilbud for din bedrift.

Det å få møte engasjerte og hyggelige kollegaer i avfallsbransjen, formidle kunnskap og diskutere aktuelle problemstillinger er både motiverende og inspirerende. Vi har satt opp en rekke kurs utover våren, som vi ser frem til og gleder oss til å holde.

Følgende åpne kurs kan du lese mer om og melde deg på ved å klikke på «våre tjenester» på toppen av denne siden:

  • 17. og 18. januar – dagskurs om byggavfall i samarbeid med Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS – Skjold
  • 24. januar – kurs om byggavfall og avfallsplaner – Oslo
  • 25. og 26. januar – kurs om miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1 – Oslo
  • 28. februar – kurs om byggavfall for avfallsmottak – Trondheim
  • 14. mars – kurs om byggavfall for avfallsmottak – Oslo
  • 25. april – kurs om miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 2 – Oslo
  • 26. april – kurs om asbestkartlegging og risikovurdering – Oslo
  • 27. september – kurs om farlig avfall, nivå 1 – Oslo

Velkommen på kurs 🙂