Stor suksess med asbestkurs for ansatte på avfallsmottak

I høst utarbeidet Nomiko et kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak. Denne uken hadde vi premiere med svært gode tilbakemeldinger.

Onsdag 29. november holdt vi i Nomiko for første gang vårt rykende ferske kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak. Forventningsfulle deltakere ble loset igjennom fire foredrag som tok for seg blant annet asbestens historie og bruksområder, helseskader og verneutstyr og ikke minst hvordan de ansatte kan utøve forsvarlig mottak, håndtering og lagring av asbestholdige materialer på mottakene.

Engasjerte deltakere sørget for at det ble gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger i løpet av dagen, i tillegg til at de fikk utdelt oppgaver som de fikk løse sammen i mindre grupper.

På slutten av kurset delte vi ut evalueringsskjemaer for å kartlegge hva som fungerte bra og hva som kunne vært bedre. Tilbakemeldingene var utelukkende gode, og det gleder oss at deltakerne skriver at de hadde stort utbytte av kurset, at det var gode kursholdere og at informasjonen ble lagt frem på en lettfattelig måte. Vi i Nomiko ser frem til ett nytt godt kursår i 2018 😊

Grønn fredag hos Nomiko og avfallskurs.no

På fredag er det kjøpefest med Black Friday. En Verden som forbruker mer enn den tåler har selvsagt ikke godt av slikt. Vi vil sammen med våre kunder gjøre denne svarte dagen grønnere. For hver kurspåmelding vi får på fredag gir vi kr 500 til Hold Norge Rent.

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningens overordnede mål er å engasjere frivillige til opprydding av søppel og farlig avfall i norsk natur og å forebygge forsøpling av miljøet.

Vi tilbyr svært engasjerte og kompetente foredragsholdere som jevnlig besøker avfallsmottak og miljøkartlegger bygg for farlig avfall over hele landet. Vi har fokus på det praktiske og vet hvor skoen trykker!

Kommende Nomiko-kurs i Oslo kongressenter:

• 29. november: Asbest for ansatte på avfallsmottak
• 16. januar: Farlig avfall, nivå 1
• 6. mars: Byggavfall og avfallsplaner
• 7. og 8. mars: Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1
• 25. april: Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 2
• 26. april: Miljøkartlegging, nivå 2, asbestkartlegging og risikovurdering
• 30. mai: Byggavfall for ansatte på avfallsmottak

Påmelding via www.avfallskurs.no eller www.nomiko.no. Her finner du også kursprogrammene og annen praktisk informasjon.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker et uforpliktende tilbud på et skreddersydd kurs hos/for dere. Vi tilpasser etter deres ønsker og behov, og får svært gode tilbakemeldinger også på disse kursene.

Vi ønsker dere en grønn og fin uke!