Gratis foredrag om avvik på avfallsmottak

Miljødirektoratet har varslet nasjonal tilsynsaksjon ved anlegg for mottak og mellomlagring av farlig avfall, hvor det skal kontrolleres om anleggene overholder krav gitt i tillatelser og i avfallsforskriften. Tirsdag 12. mars kl. 10-10.30 holder Nomiko v/Guro gratis foredrag om «Typiske avvik på farlig avfallsmottak». Hun gjennomgår de vanligste avvikene som ble gitt av Statsforvalteren ved tilsynsaksjonen i 2018, og hva som kan gjøres for å unngå avvik. Meld deg på her.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *