Nytt minikurs om asbest for fagarbeidere med flere

Nomiko har utviklet et praktisk tretimers kurs som lærer ansatte, som jobber i bygg og anlegg oppført før 1986, hvordan de kan unngå asbesteksponering og hvorfor. Første kurs er alt avholdt for elektrikere hos El-Proffen, med svært gode tilbakemeldinger. Kurset kan enkelt tilpasses og avholdes for alle typer fagarbeidere, vaktmestere mv.

Om asbest

Asbest ble tilsatt i hundrevis av produkter og bygningsmaterialer som ble benyttet i Norge. Til tross for at det har vært forbudt å benytte asbest siden 1980, og importforbud siden 1986, vil det fortsatt være store mengder gjenværende asbest i bygg og anlegg i flere tiår. Tømrere, vaktmestere, rørleggere og elektrikere er blant de som ofte arbeider i områder hvor asbest finnes. Kunnskapen om asbest er dessverre mangelfull hos mange. Et enkelt kurs, som viser hvor asbesten finnes og hvordan man unngår å bli utsatt for asbeststøv, kan være en billig “forsikring” mot senere helseskader. Asbest er som kjent en viktig årsak til lungekreft. Hvert år dør det flere av asbest i Norge enn i trafikken.

Om kurs og kursholderne

Nomiko har svært erfarne og dyktige kursholdere og skreddersyr kurs om miljøgifter, avfall, asbest mv. for de fleste målgrupper. Om du/dere ønsker mer kunnskap er det bare å kontakte Nomiko for et uforpliktende tilbud.

Nomiko kartlegger byggavfall fra små og mellomstore prosjekter

Avfall som oppstår fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter skal nå kartlegges bedre. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av året.

Det er lite kunnskap om hvilke avfallstyper og volum som oppstår fra små og mellomstore bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Dette er prosjekter som ikke omfattes av kravet om avfallsplan, som for de større prosjektene, og det stilles derfor heller ikke krav om sluttrapport og sluttrapportering.

For å fremskaffe en bedre oversikt over dette avfallet utlyste Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) en konkurranse for å få kartlagt hvilke typer og mengder avfall det er som kommer fra små og mellomstore prosjekter. NHP  valgte Nomiko som leverandør

Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko og påtroppende prosjektleder for utredningen, sier at de er svært fornøyd og takknemlig for å ha blitt tildelt dette oppdraget, som de anser som viktig. Det er et stort behov for å få frem mer informasjon om hvilke typer avfall det er som kommer fra mindre prosjekter, blant annet for å kunne fastsette fremtidige rammebetingelser og nedstrømsløsninger. Som en ganske ny aktør med spisskompetanse innenfor byggavfall, er det selvsagt stas for oss i Nomiko å vinne denne konkurransen, hvor vi var en av fem tilbydere, avslutter Sverre Valde.

Nomiko skal etter planen ferdigstille arbeidet i en sluttrapport innen 10. desember 2017.