Nomiko

Nomiko kartlegger byggavfall fra små og mellomstore prosjekter

Avfall som oppstår fra små og mellomstore bygge- og anleggsprosjekter skal nå kartlegges bedre. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av året.

Det er lite kunnskap om hvilke avfallstyper og volum som oppstår fra små og mellomstore bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter. Dette er prosjekter som ikke omfattes av kravet om avfallsplan, som for de større prosjektene, og det stilles derfor heller ikke krav om sluttrapport og sluttrapportering.

For å fremskaffe en bedre oversikt over dette avfallet utlyste Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall (NHP) en konkurranse for å få kartlagt hvilke typer og mengder avfall det er som kommer fra små og mellomstore prosjekter. NHP  valgte Nomiko som leverandør

Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko og påtroppende prosjektleder for utredningen, sier at de er svært fornøyd og takknemlig for å ha blitt tildelt dette oppdraget, som de anser som viktig. Det er et stort behov for å få frem mer informasjon om hvilke typer avfall det er som kommer fra mindre prosjekter, blant annet for å kunne fastsette fremtidige rammebetingelser og nedstrømsløsninger. Som en ganske ny aktør med spisskompetanse innenfor byggavfall, er det selvsagt stas for oss i Nomiko å vinne denne konkurransen, hvor vi var en av fem tilbydere, avslutter Sverre Valde.

Nomiko skal etter planen ferdigstille arbeidet i en sluttrapport innen 10. desember 2017.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *