Tag Archive for: handelens miljøfond

Nytt prosjekt skal redusere plastforsøplingen fra bygge- og anleggsplasser

Denne artikkelen er også publisert i Kretsløpet.

En pågående utredning skal fremskaffe ny informasjon om plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser og foreslå effektive tiltak som skal redusere forsøplingen.

For å øke bevisstheten rundt plastforsøpling i bygge- og anleggsbransjen, kartlegge hvilke plastfraksjoner som bidrar til forsøplingen samt vurdere hvilke tiltak som bør iverksettes, samarbeider Hold Norge Rent og Nomiko – Norsk Miljøkompetanse nå om et prosjekt, skriver de i en felles pressemelding. Prosjektet finansieres med midler fra Handelens Miljøfond.

– Det er godt dokumentert av Hold Norge Rent at en betydelig del av plastforsøplingen i Norge stammer fra bygge- og anleggsplasser, men det har vært lite oppmerksomhet på dette. En kartlegging som Nomiko utførte i fjor, viser at halvparten av lederne på bygge- og anleggsplasser ikke ser på plastforsøpling som et problem. Like mange tar opp plastforsøpling på sine prosjekter sjeldnere enn ukentlig. Med andre ord er bevisstheten lav og potensialet for forbedringer stort, sier Sverre Valde, prosjektleder for kartleggingen og daglig leder i Nomiko.

En viktig del av prosjektet er å foreta kartlegginger på bygge- og anleggsplasser, med søkelys på hvilke tiltak mot forsøpling som er iverksatt og eventuelle erfaringer prosjektene har gjort seg. Det blir også foretatt visuelle undersøkelser av typer plastholdig avfall som ligger på bakken og som videre kan havne på avveier, i tillegg til områder og aktiviteter som kan være kilde til forsøpling. Områder både innenfor og utenfor byggegjerdet blir undersøkt.

I løpet av et par måneder vil Kristin Runde, rådgiver i Nomiko, og John Harald Sand, prosjektleder for landforsøpling og kartlegging i Hold Norge Rent, foreta over 20 besøk på bygge- og anleggsplasser.

– Vi er glade for at byggebransjen tar oss imot og lar oss besøke ulike prosjekter slik at vi sammen kan redusere plastforsøplingen. Besøkene avdekker blant annet at det må bli bedre kommunikasjon mellom de som river bygg og de som prosjekterer bygg. Det er riveentreprenørene som vet hvilke byggeelementer som blir problemfraksjoner den dagen materialer skal rives eller demonteres, sier Kristin Runde.

– Mange er flinke til å sørge for at større biter avfall kastes i container, og på den måten sendes til riktig sluttbehandling. Mindre biter og lettere elementer som kapp fra ledninger og rester av EPS og plastemballasje havner ofte på bakken før det blåser videre eller knuses ned i grunnen. Det at vi kommer på besøk virker å bevisstgjøre de vi prater med, ved at de oppdager potensiell plastforsøpling som de tidligere ikke har lagt merke til, avslutter John Harald Sand.

Sluttrapporten og forslag til tiltak vil offentliggjøres i starten av neste år.

Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser skal kartlegges

En utredning skal se på årsaker til og foreslå tiltak mot plastforsøpling fra bygge- og anleggsvirksomhet.

Det er konsulentselskapet Nomiko – Norsk Miljøkompetanse som skal utføre prosjektet, som finansieres med midler fra Handelens Miljøfond.

Daglig leder i Nomiko og prosjektleder for utredningen, Sverre Valde, sier i en pressemelding at plast på avveier har en rekke negative konsekvenser. Han viser til blant annet visuell forurensing og skader på helse- og miljø.

– De fleste av oss har nok observert EPS, presenninger og emballasjeplast fra bygge- og anleggsplasser som forsøpler naturen og våre omgivelser.

Handelens Miljøfond setter nå fokus på denne forsøplingen.

– Vi anser kartlegging av hvordan plastforsøpling kan reduseres på bygge- og anleggsplasser som høyst nødvendig å få gjennomført, både i liten og stor skala i det kommende året. Det blir veldig interessant å se resultatene av denne kartleggingen, sier Terje Eckhoff som er prosjektforvalter i Handelens Miljøfond.

Underveis i prosjektet skal det innhentes informasjon fra over 20 byggeplasser over hele landet. En sentral del av prosjektet er å informere relevante aktører om funnene. Sluttrapporten blir publisert i juni.

– Det er mange aktører i bygge- og anleggsbransjen som har et stort forbedringspotensial innenfor plastforsøpling. Vi skal blant annet fremskaffe bedre dokumentasjon om hvem disse aktørene er, hvilke holdninger som råder og ikke minst se på hva som bør gjøres for å bedre situasjonen.

Dette er et viktig arbeid som vi håper og tror at bygg- og anleggsbransjen ønsker å samarbeide med oss om, avslutter Sverre Valde.