Kartlegginger av plastforsøpling fra byggeplasser

Nomiko har gjennom flere prosjekter gjort utredninger om plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser (BA-plasser).

Plastforsøpling fra BA-plasser – årsaker og tiltak
Nomiko gjennomførte i 2022 et prosjekt der plastforsøpling fra BA-plasser ble kartlagt. Over 20 funksjonærer/ledere på små og store bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter fra ulike steder i landet ble intervjuet. Prosjektet kartla årsaker til plastforsøpling fra BA-plasser i Norge, og det ble foreslått tiltak for å redusere slik forsøpling.

Last ned rapporten.

Kartlegging av faktisk plastforsøpling fra BA-plasser
I 2023 ser Nomiko videre på erfaringene fra foreslåtte tiltak, og kartlegger faktisk plastforsøpling fra BA-plasser i samarbeid med Hold Norge Rent. Mengder og typer plastforsøpling som forekommer innenfor og utenfor anleggsområdet blir undersøkt, i tillegg til effekten av evetuelle tiltak som entreprenørene iverksetter. En rekke prosjekter besøkes 2-3 ganger hver, blant annet for å se på hvilke faser som fører til mest forsøpling og hvordan bygge- og anleggsplasser er og kan organiseres for å redusere plastforsøpling.