Kartlegginger av plastforsøpling fra byggeplasser

Nomiko har gjennom flere prosjekter gjort utredninger om plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser (BA-plasser). Prosjektene er støttet av Handelens Miljøfond.

Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser – årsaker og tiltak
Nomiko gjennomførte i 2022 et prosjekt der plastforsøpling fra BA-plasser ble kartlagt. Over 20 funksjonærer/ledere på små og store bygge-, rive- og rehabiliteringsprosjekter fra ulike steder i landet ble intervjuet. Prosjektet kartla årsaker til plastforsøpling fra BA-plasser i Norge, og det ble foreslått tiltak for å redusere slik forsøpling.

LAST NED SLUTTRAPPORTEN (2022)

Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser – typer, mengder og tiltak
I 2023 så Nomiko videre på erfaringene fra foreslåtte tiltak, og kartlegger faktisk plastforsøpling fra BA-plasser i samarbeid med Hold Norge Rent. Mengder og typer plastforsøpling som forekommer innenfor og utenfor anleggsområdet ble undersøkt, i tillegg til effekten av evetuelle tiltak som entreprenørene har iverksatt. Det ble foretatt 20 besøk på byggeplasser, blant annet for å se hvordan bygge- og anleggsplasser er og kan organiseres for å unngå plastforsøpling.

LAST NED SLUTTRAPPORTEN (2024)