Store mengder plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen

Dette prosjektet er også omtalt på Avfallsbransjen, Byggmesteren, Kretsløpet og Glass og Fasadeforeningen.

Norsk regelverk er tydelig på at forsøpling ikke skal forekomme. En kartlegging utført av Hold Norge Rent og Nomiko dokumenterer at store mengder plast fra bygge- og anleggsplasser likevel havner på avveie. For å redusere forsøplingen, må aktørene i bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen ta plastforsøpling på alvor.

LAST NED SLUTTRAPPORTEN

Plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen

Over en fjerdedel av total avfallsmengde i Norge kommer fra bygge- og anleggsvirksomhet (SSB, 2023). Det er godt dokumentert i tidligere kartlegginger at plast fra bygge- og anleggsplasser havner i naturen. Kildene til slik forsøpling har ikke blitt kartlagt før nå. Ifølge en pressemelding fra Hold Norge Rent og Nomiko viser deres ferske kartlegging av bygge- og anleggsplasser at strips og biter fra isolasjonsplater (EPS og XPS) er plastforsøplingen som oftest forekommer.

Kartleggingsprosjektet er finansiert med midler fra Handelens Miljøfond og utført av Hold Norge Rent og Nomiko. Prosjektet omfatter blant annet 20 besøk på bygge- og anleggsplasser, hvor typer og mengder plastforsøpling ble kartlagt, både innenfor og utenfor byggegjerdene.

Det ble funnet forsøpling på alle de besøkte bygge- og anleggsplassene. Årsaker til forsøplingen og hvilke materialer og produkter som lå på bakken ble kartlagt. Forsøplingsfunn av strips, EPS og XPS ble registrert på de fleste bygge- og anleggsplassene. I tillegg ble det funnet store mengder forsøpling av diverse elementer i hardplast, plastfolie og tobakksrelaterte produkter i tilknytning til bygge- og anleggsplassene. Dette kommer frem av sluttrapporten til prosjektet som nå er offentliggjort.

Foreslåtte tiltak for redusert plastforsøpling

Basert på besøkene på bygge- og anleggsplasser, og dialog med miljøansvarlige ved prosjektene, har Hold Norge Rent og Nomiko utarbeidet tiltak som anbefales for å redusere plastforsøplingen, og de mener at potensialet er stort.

– Avfallshåndtering og ryddighet er noe mange bygge- og anleggsprosjekter har rutiner på, men å redusere forsøpling havner ofte utenfor disse fokusområdene. Allerede i prosjekteringsfasen bør det planlegges for å unngå plastforsøpling. Forsøpling må inngå i risikovurdering av prosjektet og mengden plast som kommer inn på bygge- og anleggsområder, som engangsemballasje, bør reduseres. Dette sier Kristin Runde, prosjektleder hos Nomiko.

Besøkene i seg selv har også vist seg å ha effekt.

– Det at vi har besøkt ulike bygge- og anleggsplasser har gjort at aktørene har endret skalaen på hva de anser som forsøpling. Vi har sett flere plukke opp plast på bakken som de oppgir at de tidligere ikke hadde lagt merke til. Mye kan løses bare ved å øke bevisstheten rundt forsøplingen, avslutter John Harald Sand, prosjektleder for landforsøpling og kartlegging i Hold Norge Rent.

Sluttrapporten som inkluderer flere konkrete tiltak for å redusere plastforsøplingen er tilgjengelig her.

 

Fem tiltak for å redusere plastforsøpling på bygge- og anleggsplasser

a) Planlegg for å forhindre plastforsøpling i prosjekteringsfasen
b) Inkluder forsøpling i risikovurdering for prosjektet
c) Sett forsøpling på agendaen fra prosjektets start, etabler god ryddekultur og utfør jevnlige rydderunder
d) Inkluder forsøpling i avvikssystemet og ha jevnlig dialog med aktørene
e) Tilrettelegg for god avfallshåndtering

Tiltakene er nærmere beskrevet i sluttrapporten.

LAST NED SLUTTRAPPORTEN

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *