Stor suksess med asbestkurs for ansatte på avfallsmottak

I høst utarbeidet Nomiko et kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak. Denne uken hadde vi premiere med svært gode tilbakemeldinger.

Onsdag 29. november holdt vi i Nomiko for første gang vårt rykende ferske kurs om asbest for ansatte på avfallsmottak. Forventningsfulle deltakere ble loset igjennom fire foredrag som tok for seg blant annet asbestens historie og bruksområder, helseskader og verneutstyr og ikke minst hvordan de ansatte kan utøve forsvarlig mottak, håndtering og lagring av asbestholdige materialer på mottakene.

Engasjerte deltakere sørget for at det ble gode diskusjoner og erfaringsutvekslinger i løpet av dagen, i tillegg til at de fikk utdelt oppgaver som de fikk løse sammen i mindre grupper.

På slutten av kurset delte vi ut evalueringsskjemaer for å kartlegge hva som fungerte bra og hva som kunne vært bedre. Tilbakemeldingene var utelukkende gode, og det gleder oss at deltakerne skriver at de hadde stort utbytte av kurset, at det var gode kursholdere og at informasjonen ble lagt frem på en lettfattelig måte. Vi i Nomiko ser frem til ett nytt godt kursår i 2018 😊

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *