Entries by Guro Milli-Solheim

Lite fokus på plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser – potensialet er stort

En utredning fra Nomiko viser at bygge- og anleggsbransjen har mye å jobbe med når det gjelder å forhindre plastforsøpling. Halvparten av de spurte ser ikke på plastforsøpling som et problem, og like mange tar opp plastforsøpling på sine prosjekter sjeldnere enn ukentlig. Det oppstår mye plastavfall på bygge- og anleggsplasser, og en del av […]

Viktige endringer for miljøkartleggere i TEK17 og SAK10

Direktoratet for byggkvalitet har gjort vesentlige endringer i byggteknisk forskrift (TEK17) og noen endringer i byggesaksforskriften (SAK10). Endringene i TEK17 omfatter blant annet kapittel 9 – ytre miljø, som berører alle som skal miljøkartlegge eller utarbeide avfallsplan. Kort oppsummert gjelder endringene at det skal utarbeides avfallsplan og rapport fra miljøkartlegging for alle rive- eller rehabiliteringstiltak […]

Nomikos kursprogram – høsten 2022

Nomiko, som står bak www.avfallskurs.no, har satt opp en rekke kurs denne høsten. Program, påmelding og mer informasjon finner du her, eller ved å trykke på ett av kursene nedenfor. Deltakerne får kompetansebevis som beskriver gitt opplæring på alle kurs, slik at dette kan dokumenteres overfor myndigheter og kunder. Nettkurs – spar tid, penger og […]

Endring i regelverket om asbest

Asbestregelverket er endret slik at det tydelig kommer frem at asbest som hovedregel skal fjernes ved rehabilitering av bygninger. Det stilles krav til at materialet som eventuelt blir værende i bygningsmassen absolutt ikke skal frigjøre asbestfibre. Arbeidstilsynet har endret forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4 asbestarbeid, og endringen trådte i kraft 1. januar 2022. […]

Absorbenter for farlig avfall

Selv om man har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge søl og spill, må man erkjenne at uhell skjer fra tid til annen. For å minimere konsekvensene er det viktig at virksomheten har skriftlige prosedyrer som beskriver håndtering av søl og spill, og at absorbenter er lett tilgjengelige. Absorbenter i ulike former Absorbenter finnes […]

Kurs over Teams – Avfallsbransjen øker kompetansen under pandemien

Tall fra Nomiko viser interessante funn. Antall kursdeltakere økte vesentlig i 2021 og deltakerne er minst like fornøyde med digitale kurs om avfall som fysiske kurs. Kurs om avfall og miljøkartlegging over Teams tok av i 2021 Nomiko sammenstiller løpende data fra sine kurs og evalueringer basert på flere hundre deltakere årlig. Formålet er blant […]

Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser skal kartlegges

En utredning skal se på årsaker til og foreslå tiltak mot plastforsøpling fra bygge- og anleggsvirksomhet. Det er konsulentselskapet Nomiko – Norsk Miljøkompetanse som skal utføre prosjektet, som finansieres med midler fra Handelens Miljøfond. Daglig leder i Nomiko og prosjektleder for utredningen, Sverre Valde, sier i en pressemelding at plast på avveier har en rekke […]

Nomikos kursprogram høsten 2021

Nomiko, som står bak www.avfallskurs.no, har satt opp rekordmange kurs i høst:   Kommende kurs Dato Sted Farlig avfall, nivå 1 25. august Nettkurs Minikurs (2 timer) – farlig byggavfall for ansatte på avfallsmottak 20. september Nettkurs Farlig avfall, nivå 1 21. september Oslo kongressenter Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1 29. og 30. […]

Nomiko fyller fem år

Nomiko AS – Norsk miljøkompetanse har nå holdt det gående i fem år. Kompetansesenteret tilbyr rådgivning, prosjektledelse, kurs og konferanser for aktører i bygg- og avfallsbransjen. Jubilanten har vokst jevnt og trutt siden oppstarten og er i dag den største kurstilbyderen i avfallsbransjen.  Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko, sier at gründerne så […]

Hvorfor brenner avfall og hva kan avfallsmottak gjøre for å redusere risikoen for brann?

Det er viktig å opprettholde gode rutiner for å redusere risikoen for brann på avfallsmottak. Varmere vær, avfall som lagres over lengre tid og ansatte på ferie kan bidra til økt brannrisiko om sommeren. Hvorfor begynner det å brenne i avfall? På oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) gjennomførte Nomiko en utredning om branner i avfallsbransjen […]