Entries by Guro Milli-Solheim

Endring i regelverket om asbest

Asbestregelverket er endret slik at det tydelig kommer frem at asbest som hovedregel skal fjernes ved rehabilitering av bygninger. Det stilles krav til at materialet som eventuelt blir værende i bygningsmassen absolutt ikke skal frigjøre asbestfibre. Arbeidstilsynet har endret forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 4 asbestarbeid, og endringen trådte i kraft 1. januar 2022. […]

Absorbenter for farlig avfall

Selv om man har iverksatt en rekke tiltak for å forebygge søl og spill, må man erkjenne at uhell skjer fra tid til annen. For å minimere konsekvensene er det viktig at virksomheten har skriftlige prosedyrer som beskriver håndtering av søl og spill, og at absorbenter er lett tilgjengelige. Absorbenter i ulike former Absorbenter finnes […]

Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser skal kartlegges

En utredning skal se på årsaker til og foreslå tiltak mot plastforsøpling fra bygge- og anleggsvirksomhet. Det er konsulentselskapet Nomiko – Norsk Miljøkompetanse som skal utføre prosjektet, som finansieres med midler fra Handelens Miljøfond. Daglig leder i Nomiko og prosjektleder for utredningen, Sverre Valde, sier i en pressemelding at plast på avveier har en rekke […]

Nomikos kursprogram høsten 2021

Nomiko, som står bak www.avfallskurs.no, har satt opp rekordmange kurs i høst:   Kommende kurs Dato Sted Farlig avfall, nivå 1 25. august Nettkurs Minikurs (2 timer) – farlig byggavfall for ansatte på avfallsmottak 20. september Nettkurs Farlig avfall, nivå 1 21. september Oslo kongressenter Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1 29. og 30. […]

Nomiko fyller fem år

Nomiko AS – Norsk miljøkompetanse har nå holdt det gående i fem år. Kompetansesenteret tilbyr rådgivning, prosjektledelse, kurs og konferanser for aktører i bygg- og avfallsbransjen. Jubilanten har vokst jevnt og trutt siden oppstarten og er i dag den største kurstilbyderen i avfallsbransjen.  Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko, sier at gründerne så […]

Hvorfor brenner avfall og hva kan avfallsmottak gjøre for å redusere risikoen for brann?

Det er viktig å opprettholde gode rutiner for å redusere risikoen for brann på avfallsmottak. Varmere vær, avfall som lagres over lengre tid og ansatte på ferie kan bidra til økt brannrisiko om sommeren. Hvorfor begynner det å brenne i avfall? På oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) gjennomførte Nomiko en utredning om branner i avfallsbransjen […]

Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods (ADR)

Hvem trenger sikkerhetsrådgiver? Alle virksomheter som er i befatning med farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver (jf. forskrift om landtransport av farlig gods, §10). Sikkerhetsrådgiveren trenger ikke være ansatt i bedriften. Å være i befatning med farlig gods kan for eksempel være å klassifisere, emballere, pakke, fylle, laste, sende, motta, formidle transport, transportere eller losse […]

Nomikos kursprogram våren 2021

Nomiko, som står bak www.avfallskurs.no, har satt opp en rekke kurs våren 2021, både som nettkurs og som fysiske kurs i Oslo kongressenter. Påmelding, program med mer finner du ved å trykke her. Kompetansen dere trenger – og dokumentasjon på at dere har den Mange selskaper kjøper kurspakker med ett eller flere kurs fra Nomiko, […]