Nomiko

Nomiko fyller ett år

Nomiko AS – Norsk miljøkompetanse har nå holdt det gående i ett år. Kompetansesenteret tilbyr rådgiving, prosjektledelse, kurs og konferanser for aktører i bygg- og avfallsbransjen. Nomiko har i løpet av kort tid lykkes med å etablere seg som en viktig bidragsyter i den sirkulære økonomien.

Selskapet ble stiftet 9. august i fjor av de tre eierne Guro Kristine Milli, Mirja Emilia Ottesen og Sverre Valde. Etter at de tre gründerne hadde hatt ulike roller i privat og offentlig sektor hvor de arbeidet med miljø i byggebransjen og avfallssektoren, og særlig innenfor byggavfall, ønsket de å starte noe eget og mer spesialisert.

Sverre Valde, som er daglig leder i Nomiko, sier at eierne så et klart behov for en aktør som kunne fylle tomrommet for et mer spesialisert miljørådgivningstilbud i bygg- og avfallsbransjen. De store rådgivningsfirmaene har mange flinke mennesker med mye fagkunnskap, men deres fokus er på de tverrfaglige prosjektene.

Da vi starter opp i fjor sommer hadde vi et mål om at vi skulle bygge opp det største kurstilbudet innenfor byggavfall og farlig avfall, som kurs om asbest, avfallsplaner og miljøkartlegging av bygg. Det målet har vi innfridd. At vi også har fått store og prestisjefylte oppgaver som driften av returselskapet Ruteretur AS og er arrangør av Byggavfallskonferansen neste år, viser at vi har lykkes og at bransjen har tillitt til Nomiko og våre rådgivere. Den tilliten skal vi forvalte med den største ydmykhet slik at vi sammen med våre kunder kan spille en sentral rolle i den sirkulære økonomien i årene som kommer, avslutter daglig leder Sverre Valde.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *