Nomiko AS - avfallskurs

Avfallsbransjens nye kursportal – Kunnskap for alle

Avfallsbransjen er, heldigvis, i endring. Overgangen fra deponisamfunnet til en sirkulær økonomi krever mye av oss alle. Avfallsbransjens nye kursportal skal gjøre det enklere for bedrifter å tilegne seg kunnskap på en lettfattelig måte, til konkurransedyktige priser.

Avfallsbransjens ansatte spiller en sentral rolle mot det grønne skiftet og behovet for kunnskap er stort på alle nivåer. God kunnskap om avfall er blant annet en forutsetning for at miljøgifter ikke skal skade helse og miljø samt for å sikre en best mulig ressursutnyttelse av avfallet. Nomiko har satt seg som mål at vi skal være det naturlige førstevalget når avfallsbransjens ansatte søker faglig påfyll. Sjekk ut avfallsbransjens nye kursportal www.avfallskurs.no. Meld deg og dine ansatte på kurs nå og få ekstra hyggelige priser.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *