Tag Archive for: KS-system

Kvalitet, kjærlighet og avfall

Ordet kvalitet er rundt oss på alle kanter. Høy kvalitet, jevn kvalitet, god kvalitet, kvalitetsprodukt og kvalitetstid. Men hva er egentlig kvalitet? Og hva kan vi oppnå når vi blander kvalitet sammen med sikring og system, og får kvalitetssikringssystem? En ting er sikkert, dette blir fort både ullent og uhåndgripelig for de fleste av oss. Til tross for all usikkerhet skal ledere og arbeidstakere følge et kvalitetssikringssystem (KS-system) i hverdagen. Hvordan kan vi lykkes med det?

Det finnes et hav av definisjoner på hva kvalitet er. Bokklassikeren Zen og kunsten å vedlikeholde en motorsykkel, av Robert M.  Pirsig, filosoferer blant annet over dette spørsmålet, og konklusjonen her må vel være at kvalitet til syvende og sist handler om å ha kjærlighet til det man holder på med. For er det ikke slik at den deiligste maten, de flotteste ting og den vakreste musikk skapes av de som har lidenskap, de som elsker det de holder på med? Og er det ikke også slik at du først gjør ditt beste når du jobber med noe du virkelig trives med?

De fleste tenker nok på alt annet en trivsel når de hører det lange ordet kvalitetssikringssystem. Det skal vi i Nomiko gjøre noe med, for avfallsbransjen trenger både kvalitet, sikring, system og trivsel. Ved å aktivt engasjere alle ansatte kan det skapes et felles eierskap til KS-systemet som alle ser nytten av å følge opp. Det fører til bedre HMS, kontinuerlig forbedringer av varer og tjenester, mer fornøyde kunder, økt synlighet av den enkelte medarbeider, og økt trivsel hos de ansatte. Det er ikke KS-systemet i seg selv som fører til alt dette, men måten det forklares og brukes på.

Nomiko har solid kompetanse med utarbeidelse, oppfølging og revisjoner av ulike kvalitetssikringssystem. Vi bistår gjerne bedrifter som for eksempel ønsker en gjennomgang av sitt KS-system eller som ønsker en form for kurs eller Kick off for sine ansatte for å få mer liv i bruken av KS-systemet. Nomiko har allerede skreddersydd en workshop for et kommunalt avfallsmottak på Vestlandet. På denne workshopen blir det særlig fokus på hvorfor aktiv bruk av avvikssystemet hos alle ansatte er viktig. Vi gleder oss 🙂