Nettkurs – farlig avfall nivå 1

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 29. april kl. 9-15.
Pris: 4850 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Ansatte i virksomheter som produserer farlig avfall
 • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

 • Hvorfor avfall blir farlig avfall
 • Hvilke krav som stilles ved mottak, håndtering, mellomlagring og videresending av farlig avfall, og hvordan etterleve kravene i praksis
 • Klassifisering av farlig avfall, herunder hvordan finne riktig EAL-kode og avfallsstoffnummer
 • Bruk av NFFAs veileder
 • Hvordan utøve mottakskontroll
 • Bruk av faresymboler (produktmerking)
 • Sortering og emballering av batterier
 • Hvordan man håndterer “avviksavfall” som eksplosiver, smittefarlig avfall og uidentifisert avfall
 • Forsvarlig håndtering, emballering og lagring av farlig avfall
 • Behandling av farlig avfall
 • Hva man bør tenke på når det gjelder sikkerhet og miljø

Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å bryne seg på i løpet av dagen.

Alle deltakere får kompetansebevis.

For de som ønsker ytterligere kompetanse passer kurset ypperlig å kombinere med Farlig avfall nivå 2, Byggavfall for ansatte på avfallsmottak og Asbest for ansatte på avfallsmottak.