Kurs om miljøkartlegging, nivå 2: bygg og anlegg

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 26. november kl. 9-15
Pris: 6 000 kr

PROGRAM NETTKURS

PROGRAM FYSISK KURS

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Kommunale saksbehandlere
 • Miljøkartleggere
 • Miljøsanerere
 • Rådgivende ingeniører

Hva lærer du?

 • Miljøkartlegging av kompliserte bygg og anlegg som brannskadde bygg, industribygg og tekniske anlegg
 • Miljøkartlegging av radioaktivt avfall og andre fraksjoner som krever ekstra oppmerksomhet
 • Prøvetaking, klassifisering og risikovurdering av betong
 • Hvilke krav stiller myndighetene ved ombruk av betong
 • Hvordan håndtere sammensatte produkter og multiforurenset avfall
 • Nye aktualiteter innenfor miljøkartlegging
 • Hvilke typer farlig byggavfall vi kan finne i fremtiden

Dette er kurset for deg som har deltatt på kurset Miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1, har utført noen miljøkartlegginger eller ønsker å bli oppdatert på siste nytt innen miljøkartlegging.

Vi tar for oss miljøkartlegging i alle tiltaksklasser. Ved hjelp av bilder og eksempler gir vi deg tips til hvordan du kan utføre en grundig og effektiv miljøkartlegging. Kurset inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver, og det legges ekstra vekt på erfaringsutveksling blant kursdeltakerne.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.

Kurset kan med fordel kombineres med Nomiko-kurset Miljøkartegging nivå 2, asbest.