Kurs om miljøkartlegging, nivå 2: asbest

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 27. november kl. 9-15
Pris: 6 000 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Kommunale saksbehandlere
 • Miljøkartleggere
 • Miljøsanerere
 • Rådgivende ingeniører

Hva lærer du?

 • Hva asbest er og hvorfor det er helseskadelig
 • I hvilke materialer asbest kan forekomme
 • HMS ved asbestprøvetaking
 • Utarbeidelse av risikovurdering for asbest i eksisterende bygg og anlegg

Svært mange av bygningene som blir rehabilitert eller revet i dag, er bygget i det tidsrommet hvor asbest var en vanlig bestanddel i en rekke bygningsmaterialer. Dette kurset viser hvordan asbest skal kartlegges i forkant av rehabiliterings- og rivningsarbeid.

Ved hjelp av bilder og eksempler presentert av engasjerte og erfarne asbestkartleggere får du råd om hva du må tenke på for å utføre en grundig og effektiv asbestkartlegging. Kurset inneholder praktisk rettede oppgaver.

Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj. Alle deltakerne får kompetansebevis.

Kurset kan med fordel kombineres med Nomiko-kurset Miljøkartegging nivå 2, bygg og anlegg.