Kurs om miljøkartlegging, nivå 2: asbest

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 22. april kl. 9-15
Pris: 5400 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Selv om asbest har vært forbudt å bruke siden midten av 1980-tallet og kjent som helseskadelig i mange tiår har denne kunnskapen gått litt i glemmeboken. Svært mange av bygningene som blir rehabilitert eller revet i dag, er bygget i det tidsrommet hvor asbest var en vanlig bestanddel i en rekke bygningsmaterialer. Vi ser stadig saker i nyhetsbildet om bygninger som blir revet uten tilstrekkelig asbestkartlegging og at asbestfibre spres ukontrollert. Bygge- og avfallsbransjen må ta tilbake kontrollen over asbesten. Ved å ta dette kurset vil du lære om asbest, hvor du kan forvente å finne asbest i bygg, hvordan prøveta uten risiko for spredning av fibre, verneutstyr, håndtering av asbestavfallet og risikovurdering av asbest i stående bygningsmasse. Kursmaterialet består i hovedsak av bildeeksempler på materialer og asbestforekomster i bygg og kursdeltakerne får oppgaver som må løses underveis. Kurset kan med fordel kombineres med kurs om miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.