Kurs om miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 17. mars. (kl. 10-16) og 18. mars (kl. 9-15)
Pris: 9550 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Dette kurset passer for deg som lite eller ingen kunnskap med miljøkartlegging. Du får en grundig innføring i blant annet: hvilke krav gjelder for miljøkartlegging, hvorfor skal man miljøkartlegge?, hva trenger man for å utføre milljøkartlegging?, hvilke bygningsmaterialer man skal være oppmerksom på, hvordan utarbeide en miljøsaneringsbeskrivelse? Kurset tar utgangspunkt i miljøkartlegging av mindre bygninger, som for eksempel eneboliger. Kurset består av gode bilder, eksempler og praktiske oppgaver som baserer seg på typiske funn i eldre boliger i Norge. Kurset er fint å kombinere med kurs om byggavfall og avfallsplaner. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.