Kurs om miljøkartlegging av bygg og anlegg, nivå 1

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 22. oktober kl. 10-16 og 23. oktober kl. 9-15
Pris: 12 200 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 19. og 20. november kl. 9-15
Pris: 11 200 kr

PROGRAM NETTKURS

PROGRAM FYSISK KURS

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Byggherrer
 • Entreprenører
 • Kommunale saksbehandlere
 • Miljøkartleggere
 • Miljøsanerere
 • Rådgivende ingeniører

Hva lærer du?

 • Hvilke krav som stilles ved miljøkartlegging av bygg og anlegg
 • Hvilke bygningsmaterialer som er farlig avfall og hvor disse finnes
 • Hvordan farlig avfall i bygg kartlegges
 • Hva som trengs av verktøy og materiell for å foreta en miljøkartlegging
 • Prøvetaking av bygningsmaterialer for å avdekke eventuelle miljøgifter
 • Hvordan sende prøvemateriell til laboratoriet for analyse
 • Hvordan tolke resultatene du mottar fra laboratoriet slik at avfallet blir riktig klassifisert
 • Hvordan utarbeide en rapport fra miljøkartlegging med høy bruksverdi

Dette kurset passer for deg som har lite eller ingen kunnskap om miljøkartlegging av bygg og anlegg. Mange bilder, eksempler og praktiske oppgaver presentert av engasjerte og erfarne miljøkartleggere sikrer et stort læringsutbytte. Det blir fokus på miljøkartlegging av eneboliger og andre mindre bygninger.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.

Kurset er fint å kombinere med Nomiko-kurset Byggavfall og avfallsplaner.

Nomiko-kursene Miljøkartlegging nivå 2, bygg og anlegg og Miljøkartlegging nivå 2, asbest er utviklet for de som ønsker ytterligere kunnskap om miljøkartlegging av bygg og anlegg.