Sikkerhetsrådgiver for transport av farlig gods (ADR)

Hvem trenger sikkerhetsrådgiver?

Alle virksomheter som er i befatning med farlig gods skal utpeke en sikkerhetsrådgiver (jf. forskrift om landtransport av farlig gods, §10). Sikkerhetsrådgiveren trenger ikke være ansatt i bedriften. Å være i befatning med farlig gods kan for eksempel være å klassifisere, emballere, pakke, fylle, laste, sende, motta, formidle transport, transportere eller losse farlig gods.

Nomiko tilbyr sikkerhetsrådgiver (ADR) til alle bransjer

Nomiko har utvidet staben med sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods, og har nå to sertifiserte sikkerhetsrådgivere; Guro Kristine Milli-Solheim og Mirja Emilia Ottesen. Sertifiserte sikkerhetsrådgivere har fått et personlig kompetansebevis etter å ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen.

Nomiko har flere pågående avtaler om sikkerhetsrådgivning for aktører i avfallsbransjen, varehandel og industri. Vi tilpasser tjenesten til dine behov, men følgende oppgaver inngår uansett i Nomikos sikkerhetsrådgivertjenester:

  • Utarbeidelse av årsrapport til virksomhetens ledelse om virksomhetens utøvelse i forbindelse med transport av farlig gods;
  • Rådgivning vedrørende transport av farlig gods og farlig avfall per telefon eller e-post, opptil tre timer per år (kan tilpasses);
  • Utarbeidelse av standardisert skjema for uhell ved transport av farlig gods, samt innsending til DSB;
  • Løpende oppdatering av aktuelle lover og forskrifter for transport av farlig gods;
  • Revisjon/tilstandsbefaring med særlig fokus på håndtering av farlig gods og virksomhetens oppfyllelse av interkontrollforskriften;
  • Utarbeidelse av tilstandsrapport i tilknytning til revisjonen

Ta kontakt med oss for en uformell samtale om du ønsker et tilbud på sikkerhetsrådgivertjeneseter, eller om du lurer på om bedriften du jobber i trenger en sikkerhetsrådgiver.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *