Nettkurs – Kombinasjonskurs om farlig avfall og farlig gods

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 10. og 11. mars 2021
Pris: 8800 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
  • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

  • Grunnleggende kunnskap om farlig avfall og farlig gods (ADR)

De fleste som håndterer farlig avfall håndterer også farlig gods. Nomiko og AS Farlig Gods tilbyr kombinasjonskurs over to dager, hvor deltakerne får økt forståelse og kompetanse om riktig mottak, håndtering, lagring og forsendelse av farlig avfall som også kan være farlig gods. Kurset er bygd opp en slik måte at regelverk og praksis rundt farlig avfall og farlig gods knyttes sammen på en best mulig måte.

Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å løse i løpet av dagen.

Ved å ta dette kurset sikrer du at minstekravet om seks timers opplæring for de som transporterer farlig gods (§ 12 i forskrift om landtransport av farlig gods), krav til opplæring iht. ADR kap. 1.3 og krav til dokumentasjon om kompetanse i avfallsforskriften (kap. 11 §5) ivaretas.

Alle deltakere får kompetansebevis.

Kurset kan med fordel kombineres med Nomiko-kurset Farlig avfall nivå 2.