Rådgiver for Autoretur

Utført: Løpende prosjekter

Dette er et pågående prosjekt hvor Nomiko er Autoreturs rådgiver. Autoretur er produsentansvarsordningen for kasserte biler. Nettverket til Autoretur består av tre hovedoperatører som har tilknyttet 141 biloppsamlingsplasser og 10 fragmenteringsanlegg. Årlig samles over 140 000 kasserte biler inn av Autoreturs 141 biloppsamlingsplasser. Du kan lese mer om Autoretur her.

Oppdraget går ut på å bistå daglig leder i Autoretur med drift, herunder blant annet utarbeidelse av miljøregnskap og årsrapport, oppfølging av hovedoperatører samt drift av AutoStat.