Kurs om ombrukskartlegging av bygg

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 9. mai kl. 10:00-16:00 og 10. mai kl. 08:30-15:00 – Fulltegnet
Pris: 11 500 kr

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 30. mai kl. 10:00-16:00 og 31. mai kl. 08:30-15:00
Pris: 11 500 kr

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 12. september kl. 10:00-16:00 og 13. september kl. 08:30-15:00
Pris: 11 500 kr

PROGRAM

PÅMELDING


Foto: Resirqel AS

Hvem passer dette kurset for?

 • Ombruksrådgivere
 • Miljøkartleggere
 • Miljøsanerere
 • Rådgivende ingeniører
 • Arkitekter
 • Utførende entreprenører
 • Håndverkere
 • Andre med bakgrunn fra byggebransjen og interesse for ombruk

Hva lærer du?

 • Ombrukskartlegging av bygg – metodikk og aktuelle hjelpemidler
 • Hvilke materialer og produkter som skal kartlegges og hva som kan ombrukes
 • Hva som må hensyntas med tanke på miljøgifter og farlig avfall
 • Kvalitetskrav – hva som kan aksepteres av skader/elde, restlevetid og etterspørsel i markedet
 • Det man bør tenke på når det gjelder demontering
 • Hvordan utarbeide en god rapport og katalog (sammenstilling av funn)

Kurset passer for alle som vil lære å ombrukskartlegge bygg. Det er en fordel om du har miljøkartlagt bygg tidligere eller har annen kjennskap til bygg og bygningsmaterialer.

Ansatte fra Resirqel, som er landets fremste fagmiljø på ombruk av bygningsmaterialer, holder de fleste presentasjonene. Ved hjelp av bilder og eksempler lærer du hvordan du kan utføre en grundig og effektiv ombrukskartlegging. Kurset inneholder både teoretiske og praktiske oppgaver, og det legges opp til erfaringsutveksling blant kursdeltakerne.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.