Kombinasjonskurs om farlig avfall og farlig gods

Informasjon:

Sted og pris: På forespørsel

PROGRAM FYSISK KURS

PROGRAM NETTKURS

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
  • Ansatte i virksomheter som håndterer og lagrer farlig avfall før videreforsendelse

Hva lærer du?

  • Grunnleggende kunnskap om farlig avfall og farlig gods (ADR)

De fleste som håndterer farlig avfall håndterer også farlig gods. Nomiko og AS Farlig Gods tilbyr kombinasjonskurs over to dager, hvor deltakerne får økt forståelse og kompetanse om riktig mottak, håndtering, lagring og forsendelse av farlig avfall som også kan være farlig gods. Kurset er bygd opp en slik måte at regelverk og praksis rundt farlig avfall og farlig gods knyttes sammen på en best mulig måte.

Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å løse i løpet av dagene.

Ved å ta dette kurset sikrer du at minstekravet om seks timers opplæring for de som transporterer farlig gods (§ 12 i forskrift om landtransport av farlig gods), krav til opplæring iht. ADR kap. 1.3 og krav til dokumentasjon om kompetanse i avfallsforskriften (kap. 11 §5) ivaretas.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.

Kurset kan med fordel kombineres med Nomiko-kurset Farlig avfall nivå 2.