Elektronisk deklarering på 1, 2, 3 for avfallsmottakets kunder

Informasjon:

Sted og pris: Kurset settes opp bedriftsinternt etter nærmere avtale

Kontakt oss for informasjon

Har dere kunder som trenger veiledning og hjelp med å komme i gang med elektronisk deklarering? Vi tilbyr en kortfattet og lett forståelig gjennomgang av hvordan avfallsprodusentene skal komme i gang med elektronisk deklarering. Kurset omfatter hele prosessen fra første registrering av firmaet i Altinn, opprettelse av administrator i administrasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no og opprettelse av sluttbrukere for deklarasjonsmodulen i Avfallsdeklarering.no. Til slutt går vi gjennom selve deklareringen av avfallet steg for steg. Kursdeltakerne får med seg faktaarket «komme i gang med elektronisk deklarering på 1 2 3» som daglig leder i bedriften kan følge for å registrere firmaet i Altinn.

Kurset kan kombineres med andre temaer, se skreddersydde kurs for avfallsmottak

Ta kontakt med oss, så kommer vi til dere for å kurse deres kunder.