Skreddersydde kurs for avfallsmottak

Informasjon:

Sted og pris: Etter nærmere avtale

Kontakt oss for informasjon

Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene om kompetanse hos ansatte på avfallsmottak. Vi skreddersyr kurs for deres ansatte som mottar, sorterer og håndterer avfall. Innholdet i kursene legges fram på en lettfattelig måte, med mye bruk av bilder, og med en praktisk vinkling. For at kursene skal være mest mulig lærerike og underholdende har vi også oppgaver som vi gjennomgår i fellesskap. Alle deltakere får utdelt kursbevis. Ta kontakt med oss, så setter vi opp et program etter deres ønsker. Eksempler på seksjoner/temaer som kan bestilles:

 • Mottakskontroll av byggavfall, hvilke fraksjoner er farlig avfall?
 • Hva gjør byggavfall til farlig avfall?
 • Asbest, HMS og byggavfall som inneholder asbest
 • Mottak av forurenset betong
 • Sortering av isolerglassruter (PCB, klorparafiner, ftalater mm.)
 • Sikkerhet og helse ved håndtering og lagring av byggavfall
 • Hva er farlig avfall?
 • Forsvarlig mottak, håndtering, emballering og lagring av farlig avfall/farlig gods
 • Hvilke krav stilles av myndighetene, og hvordan innfri i praksis?
 • Internkontroll og risikovurdering
 • Elektronisk deklarering