Søknad til miljømyndigheter

Nomiko har bistått private og offentlige avfallsselskaper med søknader til miljømyndigheter.

Nomiko har rådgitt avfallsselskaper ved søknader til miljømyndighetene. Våre rådgivere har blant annet utarbeidet utslippstillatelser og tillatelse til lagring av ulike typer næringsavfall og husholdningsavfall, herunder farlig avfall.