Sikkerhetsrådgiver for farlig gods

Nomiko har to sertifiserte sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods. Virksomhetene vi er sikkerhetsrådgiver for er både i og utenfor avfallsbransjen.

Hvem trenger sikkerhetsrådgiver?

Alle som klassifiserer, emballerer, pakker, fyller, laster, sender, mottar, formidler transport, transporterer eller losser må ha en sikkerhetsrådgiver (jf. Forskrift om landtransport av farlig gods).

Hva er en sikkerhetsrådgiver?

En sikkerhetsrådgiver har definerte oppgaver når det gjelder forebyggende sikkerhetsarbeid i forbindelse med transport av farlig gods. Sikkerhetsrådgiveren kan i utgangspunktet være hvem som helst i virksomheten, eller han/hun kan leies inn eksternt.

Hva gjør en sikkerhetsrådgiver?

Sikkerhetsrådgiveren skal legge til rette for at virksomheten kan foregå på en mest mulig sikker måte, med særlig fokus på:

  • kontrollere at bestemmelsene om transport av farlig gods blir fulgt;
  • gi virksomheten råd om transport av farlig gods;
  • utarbeide årsrapport til virksomhetens ledelse, om virksomhetens aktiviteter med hensyn til farlig gods.

Sikkerhetsrådgiverens kompetanse

Sikkerhetsrådgiveren skal ha bestått sikkerhetsrådgivereksamen og ha gyldig kompetansebevis for sikkerhetsrådgivere.

Hva Nomiko kan tilby:

Sikkerhetsrådgivertjenester:

Nomiko kan tilby sikkerhetsrådgivertjenester tilpasset deres bedrifts behov. Følgende oppgaver inngår uansett i Nomikos sikkerhetsrådgivertjenester:

  • Utarbeidelse av årsrapport til virksomhetens ledelse om virksomhetens utøvelse i forbindelse med transport av farlig gods;
  • Rådgivning vedrørende transport av farlig gods og farlig avfall per telefon eller e-post, opptil tre timer per år (kan tilpasses);
  • Utarbeidelse av standardisert skjema for uhell ved transport av farlig gods, samt innsending til DSB;
  • Løpende oppdatering av aktuelle lover og forskrifter for transport av farlig gods.
  • Revisjon/tilstandsbefaring med særlig fokus på håndtering av farlig gods og virksomhetens oppfyllelse av interkontrollforskriften;
  • Utarbeidelse av tilstandsrapport i tilknytning til revisjonen

Hvor ofte det utføres tilstandsbefaring tilpasses virksomhetens behov og ønske. Vår erfaring er at for at samarbeidet mellom virksomhet og sikkerhetsrådgiver skal bli mest mulig optimalt bør det utføres en tilstandsbefaring minimum annet hvert år.

Pris:

Kostnader for sikkerhetsrådgiver avhenger blant annet av omfanget av virksomhetens befatning av farlig gods, virksomhetens størrelse samt hvilke tilpasninger som ønskes.

Personell:

Nomikos rådgiver, Guro Kristine Milli-Solheim, har vært sertifisert sikkerhetsrådgiver siden 2012. Siden da har hun vært fungerende sikkerhetsrådgiver for flere kommunale avfallsselskap og private virksomheter.
Nomikos rådgiver, Mirja Emilia Ottesen, ble sertifisert sikkerhetsrådgiver mai 2021.