Plast og emballasje

Nomiko har gjennom flere prosjekter gjort utredninger om plast og emballasje for Norsirk.

EPS-emballasje
Nomiko gjennomførte i 2019 et prosjekt om kassert EPS-emballasje. Utredningen omfattet kartlegging av praksis for innsamling og mottak, lokal håndtering, transport og materialgjenvinningsmuligheter. Basert på denne kartleggingen ble ulike innsamlingsløsninger vurdert med tanke på materialflyt, komprimering, transport og sluttbehandling. Dette ble vurdert i forhold til teknologiske muligheter og økonomi.

Avtaler om emballasjeplast
Nomiko har også bistått Norsirk med utarbeidelse av avtaler mot kommuner og sorteringsanlegg for innsamling, transport, sortering og gjenvinning av emballasjeplast fra husholdninger.