Nomiko-uka

Informasjon:

Sted: Microsoft Teams
Dato: Avholdt september 2023
Varighet: 20-30 minutter per foredrag
Pris: Gratis

Hvert år gir vi i Nomiko våre kunder, samarbeidspartnere og øvrige interessenter muligheten til å få med seg et nytt faglig foredrag hver dag i en uke. Foredragene er gratis, og holdes av våre dyktige rådgivere med spisskompetanse innenfor avfall og ressursutnyttelse.

Det tas ikke opptak av foredragene, men presentasjonene sendes i etterkant til påmeldte.

Her er foredragene som ble presentert i 2023:

Plast i havet – en global utfordring

Plastforsøpling i havet har alvorlige konsekvenser for marint liv, mennesker og miljø over hele kloden. Vår spesialrådgiver Eirik Wormstrand beskriver omfang og utfordringer knyttet til plast i havet.

Avfallskjemi – en introduksjon

Hva er det som gjør at noen stoffer er mer reaktive enn andre, og hvorfor er noe avfall inert? Hva vil det si at noe er organisk? Og hva er egentlig halogener? Guro K. Milli-Solheim gir en innføring i kjemiens verden og knytter det opp mot avfall.

Basiskarakterisering – et krav ved levering til deponi

Hvorfor må alt avfall som legges på deponi basiskarakteriseres? Hva er egentlig basiskarakterisering, og hvem er ansvarlig for å utføre den? Kristin Runde gir deg et overblikk over prosessen ved å ta deg gjennom fire steg for å utføre en basiskarakterisering.

Ombruk og miljøgifter – materialer som ikke kan ombrukes

Det er ikke alle materialer og produkter som kan, eller bør, ombrukes. Mirja E. Ottesen forklarer hvorfor det er omsetningsforbud for noen typer farlig avfall. Hun kommer med eksempler på produkter som kan gå til ombruk, og produkter som ikke kan ombrukes på grunn av innholdet av helse- og miljøfarlige stoffer.

Asbestplater i bygg – de vanligste typene

Du har kanskje hørt om eternitt, men visste du at asbest også er tilsatt i en rekke andre byggeplater? Sverre Valde tar for seg asbestens utfordringer, forklarer kjennetegn og viser frem bilder av de vanligste typene asbestholdige plater.