Nomiko-uka 2022

Informasjon:

Sted: Microsoft Teams
Dato: Kommer
Varighet: 30 minutter
Pris: Gratis
Påmelding: Kommer

Nomiko gjentar suksessen fra i fjor, og gir våre kunder og samarbeidspartnere muligheten til å få med seg et nytt faglig foredrag gratis hver dag i en uke. Foredragene holdes av våre dyktige rådgivere med spisskompetanse innenfor avfall og gjenvinning.

Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser

Våren 2022 utførte Nomiko et prosjekt med støtte fra Handelens Miljøfond hvor plastforsøpling fra over 20 bygge- og anleggsplasser ble kartlagt. Formålet var å kartlegge årsaker til denne typen plastforsøpling, og å fremskaffe tiltak for å redusere den. Sverre Valde presenterer høydepunktene fra sluttrapporten.

Isolasjonsmaterialer som er farlig avfall

Isolasjonsmaterialer kan inneholde flere helse- og miljøfarlige stoffer som kan gjøre materialet til farlig avfall når det kasseres. Kristin Runde presenterer hvilke isolasjonsmaterialer og helse- og miljøfarlige stoffer vi må kjenne til og hvordan avgjøre om det er farlig avfall eller ikke.

Sikker lagring av farlig avfall

Sikker lagring av farlig avfall er viktig for å forebygge og unngå at uønskede hendelser forekommer. Guro K. Milli-Solheim har lang erfaring med befaringer og revisjoner av farlig avfallsmottak, og deler sine erfaringer og råd for sikker lagring.

Endringer i regelverk for byggavfall

I sommer kom det store endringer i regelverket om byggavfall gitt i Byggesaksforskriften og Byggteknisk forskrift. Tidligere i år kom det en mindre endring i regelverket om asbest. Mirja E. Ottesen presenterer regelendringene og hvilken praktisk betydning endringene har for alle som jobber med byggavfall, miljøkartlegging og utarbeidelse av avfallsplaner og rapporter fra miljøkartlegging.

Avfall jorden rundt

Det er store variasjoner i hvordan avfall håndteres globalt. Med internasjonal erfaring og nettverk, viser Eirik Wormstrand til relevante utfordringer og eksempler på løsninger når han presenterer dette temaet.