Motivasjonskurs for de ansatte – aktiv bruk av internkontroll- og avvikssystemet

Informasjon:

Pris: etter nærmere avtale

PROGRAM

Kontakt oss

Mange bedrifter vet at det kan være en utfordring å få internkontrollssystemet til å være levende og en naturlig del av en travel hverdag. Avvik oppstår med jevne mellomrom, men hvor mange blir egentlig rapportert og fulgt opp? Dette motivasjonskurset gir de ansatte en innføring i hva et internkontrollsystem er, hvorfor man har det og hvordan man kan bruke det aktivt for å øke kvaliteten på jobben man gjør. På kurset lar vi deltakerne selv få komme med innspill og gode ideer for hvordan nettopp deres bedrift skal få et velfungerende avvikssystem, gjennom gruppearbeid og felles gjennomgang. Kursets formål er å gi de ansatte økt motivasjon og forståelse av hvorfor alle må bidra for at internkontroll- og avvikssystemet skal fungere best mulig. Videre er det et mål at deltakerne skal sitte igjen med en felles forståelse for at aktiv bruk av avvik er til det beste både for de ansatte, kunder, HMS, trivsel med videre, og at dette blir en del av arbeidshverdagen.