Minikurs om sortering og håndtering av batterier

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 29. august kl. 9-10
Pris: 1 600 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 11. november kl. 9-10
Pris: 1 600 kr

PÅMELDING

Batterier er noe de fleste ansatte på avfallsmottak kommer i befatning med. Flere typer batterier er klassifisert som farlig avfall og krever særskilt håndtering, emballering og lagring når de kasseres. I tillegg øker andelen litiumbatterier, både små og store. Litiumbatterier utgjør en betydelig risiko knyttet til brann og er årsaken til mange branner i avfall og på avfallsmottak. Alle som jobber på avfallsmottak bør derfor ha grunnleggende kompetanse om hvordan batterier skal håndteres og lagres.

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte på små og store avfallsmottak/-anlegg
  • Personer som jobber med batterier

Hva lærer du?

  • Hvilke typer batterier er farlig avfall?
  • Hvorfor er batteriene farlig avfall?
  • Hvordan skille mellom og sortere de ulike typene batterier?
  • Hvordan håndtere og lagre batteriene på en forsvarlig og trygg måte?
  • Litiumbatterier – fareegenskaper og lagring
  • Mottakskontroll og informasjon til avfallsbesitter

Deltakerne får en grundig innføring i de ulike typene batterier, og hvordan disse skal sorteres, håndteres og lagres på en tryggest mulig måte.

Kurset er bygget opp med et lettfattelig kursmateriell med mange bilder, og vi avslutter med en liten quiz.

Alle deltakere får kompetansebevis.