Miljøkartlegging og rapport fra miljøkartlegging

Våre rådgivere har utført flere hundretalls miljøkartlegginger av bygg og anlegg for både offentlige og private kunder i alle tiltaksklasser gjennom 15 år.

Rådgiverne har blant annet hatt det som var Norges største rammeavtale for kartlegging av farlig avfall i bygg- og anlegg for Forsvarsbygg – Skifte Eiendom. Prosjektet omfattet prosjektledelse og miljøkartlegging i alle tiltaksklasser med utarbeidelse av rapport fra miljøkartlegging og avfallsplaner, i tillegg til å utføre annen rådgiving om avfall i bygg og anlegg.

Nedenfor er noen eksempler på miljøkartlegginger Nomikos rådgivere har utført:

 • Vedal Entreprenør: Pilestredetet 33 i Oslo: ca. 20 000 kvm, oppført i 1961.
 • Veidekke Entreprenør AS: ca. 20 000 kvm fordelt på syv bygninger på Løren i Oslo, oppført på 1960-tallet.
 • OBOS: industribygg i Grenseveien 69 i Oslo, ca. 8500 kvm, oppført i 1957 og Oppsal senter, ca. 10 000 kvm, oppført på 1960-tallet.
 • Seltor AS: Fyrstikkalléen 17 i Oslo, ca. 4 300 kvm, oppført i 1939.
 • Statsbygg: Folkehelseinstituttet, ca. 20 000 kvm, deler av regjeringskvartalet, ca. 30 000 kvm, Bergen tinghus, ca. 12 000 kvm, Haukeland sykehus, lab-bygg, ca. 6 000 kvm, deler av Ullevål sykehus,
 • Undervisningsbygg: Kampen skole, Smedstua skole, Haugenstua skole, Berg skole og deler av Øraker skole, Holtet skole, Manglerud skole, Rustad skole, Ulsrud skole, Nøklevann
  skole, Tonsenhagen skole og Vahl skole i Oslo
 • Ringerike kommune: syv bygniner i Hønefoss, blant annet Norderhovhjemmet. ca. 15 000 kvm.
 • Trondheim kommune: Persaunet helse- og velferdssenter, ca. 7000 kvm.
 • Narvik kommune: Bjerkvik skole, ca. 3500 kvm
 • Avinor: Speditør og driftsbygninger på Flesland og på Gardermoen
 • Norwegian Property: Aker brygge, Kaibygg 1 ca. 30 0000 kvm og Verkstedhallene ca. 26 000 kvm
 • Mange eneboliger, garasjer og mindre bygninger

Trenger du bistand til en miljøkartlegging, liten eller stor, er det bare å ta kontakt for et uforpliktende tilbud.