Kundeundersøkelse for Ruteretur

Utført: Pågående

Dette er et pågående prosjekt for Ruteretur. Nomiko skal intervjue alle deltakerne i Rutereturssystemet for å få innsikt i hvordan Ruteretur blir oppfattet i dag og på den måten fremskaffe et bedre grunnlag for fremtidige forbedringer. Deltakere i Ruteretur er alle som importerer eller produserer isolerglass eller produkter med isolerglass til Norge.

Prosjektet omfatter utarbeidelse av spørreksjema og telefonintervjuer med alle deltakerne, ca. 200 foretak. Etter at intervjuene er gjennomført skal alle svarene bearbeides, og det vil bli utarbeidet en rapport hvor hovedtrekkene i svarene synliggjøres. Videre oppfølging av prosjektet bestemmes ut i fra hva undersøkelsen avdekker.