Introduksjonskurs om avfallsbransjen

Informasjon:

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 24. september kl. 9-13:30
Pris: 4 700 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Styremedlemmer for avfallsmottak/-anlegg
 • Øvrige som ønsker innsikt i avfall og avfallsbransjen

Hva lærer du?

 • Hvilke krav regelverk og myndigheter stiller
 • Hvordan avfallsbransjen er organisert
 • Hvilke aktører som håndterer avfall, og hvilke oppgaver disse utfører
 • Hvilke produsentansvarsordninger som finnes og hvordan dem fungerer
 • Hvilke typer avfall som finnes
 • Kommunens ansvar for innsamling av avfall
 • Innsamling av husholdningsavfall og farlig avfall, og ulike måter å løse dette på
 • Hva ligger i begrepene sirkulærøkonomi, avfallspyramiden, gjenvinning, materialgjenvinning og deponering
 • Hvilke behandlingsløsninger som finnes

Nomikos engasjerte kursholdere med solid erfaring fra avfallsbransjen sørger for et lettfattelig og lærerikt kurs ved hjelp av bilder og gode eksempler.

Alle deltakere får kompetansebevis.