Introduksjonskurs om avfallsbransjen

Informasjon:

PROGRAM

Pris: Etter nærmere avtale

“Introduksjonskurs om avfallsbransjen” gir deltakerne en innføring i hvordan avfallsbransjen er organisert. Kurset er særlig rettet mot nyansatte, kontorarbeidere, vektoperatører, styremedlemmer og andre som ønsker å vite mer om hvordan avfallsbransjen fungerer.

På kurset vil deltakerne blant annet få god innsikt i kommunens ansvar både når det gjelder innsamling av husholdningsavfall, kildesortering og finansiering, og hvordan de ulike innsamlede avfallsfraksjonen materialgjenvinnes eller behandles. Kurset tar også for seg hvilke returordninger som finnes, og hvordan disse fungerer. For nærmere beskrivelse, se programmet. Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder.

Nomikos to kursholdere, Eirik Wormstrand og Guro Kristine Milli, vil med stort engasjement og med lang erfaring innen avfall gjøre kurset lærerikt og inspirerende for kursdeltakerne. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te og forfriskninger. Alle deltakere får kompetansebevis.