Internkontroll

Nomiko har bistått et returselskap og flere private og offentlige avfallsmottak med å utarbeide og revidere internkontrollsystemer iht. internkontrollforskriften og annet gjeldende regelverk.

Alle virksomheter skal ha et internkontrollsystem og påse at det utøves internkontroll i virksomheten.

Eksempler på oppgaver Nomiko har utført:

  • Utarbeiding av internkontrollsystemer
  • Revidering av internkontrollsystemer
  • Utarbeiding av rutiner/prosedyrer (mottak av avfall, lagring, drift av oljeutskillere, med mer)
  • Gjennomgang av internkontrollsystemer og rutiner for avfallsselskaper for å vurdere kvalitet på disse før eventuelle endringer