Kurs om hvordan unngå avvik på mottak for farlig avfall

Informasjon:

Sted og pris: Kurset settes opp bedriftsinternt etter nærmere avtale

Kontakt oss for informasjon

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg

Hva lærer du?

Tilsynsrapporter fra Fylkesmannen avdekker en rekke avvik fra avfallsforskriften og fra tillatelser gitt til kommunale mottak for farlig avfall.

På dette kurset går vi igjennom hvilke krav som stilles og hva som forventes fra myndighetene. Vi ser på hvilke bakenforliggende årsaker som kan ligge til grunn for at avvik oppstår. Sammen med deltakerne går vi igjennom de vanligste avvikene og vi har stort fokus på hvordan man i praksis kan unngå slike avvik i hverdagen.

Alle deltakere får kompetansebevis.