Farlig avfall for bilsanerere

Informasjon:

Sted og pris: Kurset settes opp bedriftsinternt etter nærmere avtale.

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte som jobber med bilsanering

Hva lærer du?

  • Hva er farlig avfall
  • Relevant regelverk
  • Klassifisering av farlig avfall med fokus på fraksjoner fra bilsanering
  • Bruk av EAL-koder, avfallsstoffnummer og UN-nummer
  • Deklarering
  • Lagring og merking av kjemikalietanker
  • Batterier – håndtering, emballering og lagring

Kurset er bygget opp med et lettfattelig kursmateriell med mange bilder. Det gis oppgaver underveis for å sikre økt læringsutbytte.

Alle deltakere får kompetansebevis.