Faglige foredrag

Informasjon:

Sted: Digitalt eller fysisk
Dato og pris: Settes opp etter nærmere avtale
Varighet: 30 minutter

Nomiko utarbeider en rekke foredrag for faglig påfyll og inspirasjon.

Eksempler:

 • Avfallskjemi en introduksjon
 • Basiskarakterisering et krav ved levering til deponi
 • Ombruk og miljøgifter materialer som ikke kan ombrukes
 • Asbestplater i bygg de vanligste typene
 • Plast i havet en global utfordring
 • Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser
 • Isolasjonsmaterialer som er farlig avfall
 • Sikker lagring av farlig avfall
 • Endringer i regelverk for byggavfall
 • Avfall jorden rundt
 • Typiske avvik på farlig avfallsmottak
 • Branner på avfallsmottak
 • Asbest på avfallsmottak
 • Oksiderende avfall
 • Brannavfall og annet katastrofeavfall