Faglige foredrag

Informasjon:

Sted: Microsoft Teams
Dato og pris: Settes opp etter nærmere avtale
Varighet: 30 minutter

Nomiko har utarbeidet en rekke foredrag for faglig påfyll og inspirasjon. Nedenfor ser du noen eksempler.

Typiske avvik på farlig avfallsmottak

Det er en rekke avvik som går igjen på farlig avfallsmottak. Guro K. Milli-Solheim har lang erfaring med befaringer og revisjoner av farlig avfallsmottak, og tar deg gjennom noen av de hyppigste avvikene, og hva man kan gjøre for å unngå disse.

Branner på avfallsmottak

Det er viktig å opprettholde gode rutiner for å unngå brann på avfallsmottak. Sverre Valde legger frem de hyppigste årsakene til at det oppstår brann ved avfallsmottak, og kommer med konkrete eksempler på hva avfallsmottak kan gjøre for å redusere brannrisiko.

Asbest på avfallsmottak

Asbest er benyttet i flere hundre forskjellige produkter, og disse ender ofte sin ferd på private og kommunale avfallsmottak. I dette foredraget viser Mirja Emilia Ottesen eksempler på materialer der asbest har blitt benyttet, og hvordan slikt avfall skal håndteres når det ankommer mottaket.

Oksiderende avfall

Hva er oksiderende avfall, og hvordan skal det håndteres på avfallsmottak? Kristin Runde gir en introduksjon til oksidasjon og forklarer hvorfor oksiderende avfall kan gjøre stor skade om det ikke lagres forsvarlig på avfallsmottak.

Brannavfall og annet katastrofeavfall

Brann og katastrofer kan føre til store mengder avfall som det ikke alltid er så lett å vite hvordan skal håndteres. Eirik Wormstrand viser til relevant regelverk og eksempler når han presenterer dette temaet.