Faglige foredrag

Informasjon:

Sted: Digitalt eller fysisk
Dato og pris: Settes opp etter nærmere avtale
Varighet: 30 minutter

Nomiko utarbeider en rekke foredrag for faglig påfyll og inspirasjon.

Eksempler:

  • Plastforsøpling fra bygge- og anleggsplasser
  • Isolasjonsmaterialer som er farlig avfall
  • Sikker lagring av farlig avfall
  • Endringer i regelverk for byggavfall
  • Avfall jorden rundt
  • Typiske avvik på farlig avfallsmottak
  • Branner på avfallsmottak
  • Asbest på avfallsmottak
  • Oksiderende avfall
  • Brannavfall og annet katastrofeavfall