Elektronisk opplæring i farlig gods – ADR kapittel 1.3

Informasjon:

Pris e-opplæring ADR kapittel 1.3 med farlig avfall: 2550 kr

Pris e-opplæring ADR kapittel 1.3: 2100 kr

BESTILL

Hvem passer kurset for?

  • Alle som håndterer farlig gods og som derved er pålagt opplæring

Gjennomføring og innhold

  • Grundig dokumentert opplæring for aktører som håndterer farlig gods
  • Velg hvilken rolle du har (mottaker, avsender, transportør etc.) slik at kurset blir skreddersydd for deg og din arbeidshverdag
  • ADR-håndboken 2023 er en integrert del av kurset (i papirversjon eller som e-bok)
  • Obligatoriske og valgfrie moduler
  • Om man velger alle moduler tar kurset ca. 5 timer
  • Kompetansebevis mottas for dokumentert opplæring etter en avsluttende prøve
Viktig!
  • Bestill kurset noen dager før du planlegger å begynne kurset
  • Dersom du ønsker ADR-håndboken i papirformat, må du regne med at det tar noen virkedager før du mottar denne i posten
  • Fra du logger deg inn med påloggingsinformasjonen du mottar per e-post har du tre dager på deg til å gjennomføre kurset