Elektronisk opplæring i farlig gods – ADR kapittel 1.3

Informasjon:

Pris e-opplæring ADR kapittel 1.3 med farlig avfall: 2350 kr

Pris e-opplæring ADR kapittel 1.3: 1850 kr

BESTILL

Hvem passer kurset for?
Kurset passer for alle som håndterer farlig gods og som derved er pålagt opplæring.

Gjennomføring og innhold

Dette e-kurset er en grundig dokumentert opplæring for aktører som håndterer farlig gods. Du velger hvilken rolle du har (mottaker, avsender, transportør etc.) slik at kurset blir skreddersydd for deg og din arbeidshverdag.

Kurset består av obligatoriske og valgfrie moduler. De obligatoriske modulene dekker kravene som er gitt til opplæring for aktører som håndterer farlig gods. Du kan i tillegg velge blant de valgfrie modulene som er relevant for deg og din arbeidshverdag. Om du velger alle modulene tar kurset ca. 5 timer.

Kurset er delt opp i mindre bolker med tilhørende spørsmål som sikrer økt læringsutbytte. Du bestemmer selv hvor lange pauser du ønsker mellom hver bolk. Kurset avsluttes med en test. Deretter utstedes kursbevis. Fra kurset startes har du tre dager på deg til å gjennomføre kurset.

ADR-håndboken 2019 er en integrert del av kurset, og du kan velge om du vil ha håndboken som e-bok eller i papirversjon.

Hvorfor velge elektronisk kurs?

  • Du kan gjennomføre kurset når og hvor du vil
  • Det tar kortere tid, koster mindre, og er like bra som tavleundervisning
  • Basert på mikrolæring og spillprinsipper er kurset grundig, enkelt og tilpasset deg som aktør
  • Det er egne moduler for hver enkelt aktør, slik at du lærer det som er viktig for deg