Utvidet produsentansvar

Nomiko administrerer og drifter returordningen for PCB-holdige isolerglassruter, Ruteretur AS.

Nomiko ivaretar disse oppgavene for Ruteretur:

  • Daglig ledelse og drift
  • Anskaffelser
  • Dialog med myndigheter
  • Oppfølging av avfallsmottak, transportører og behandlingsanlegg
  • Informasjonsarbeid, herunder kurs om PCB-ruter
  • Finansiering av ordningen (rekruttering og oppfølging av deltakere)
  • Revisjoner av avfallsmottak og behandlingsanlegg
  • Øvrige aktiviteter som anses som nødvendig for å sikre en effektiv og god drift av returselskapet

Du kan lese mer om Ruteretur her