Drift av returordningen Ruteretur

Utført: Løpende prosjekt

Nomiko har administrasjon og drift av produsentansvarsordningen for PCB-holdige isolerglassruter, Ruteretur AS. Våre rådgivere drifter retursystemet og har har blant annet ansvaret for anskaffelser, oppfølging av avfallsmottak, regionale mottak, behandlingsanlegg samt alle deltakere og kontrollmedlemmer. Kurs om PCB og PCB-ruter samt kvalitetssikring som revisjoner av avfallsmottak og behandlingsanlegg er en sentral del av arbeidet.

Les mer om Ruteretur