Kurs om byggavfall for ansatte på avfallsmottak og elektronisk deklarering

Informasjon:

Sted: HIM IKS, Toraneset Miljøpark, Skjold
Dato: 25. februar kl. 10-16
Pris: 3500 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Det stilles stadig strengere krav fra myndighetene om kompetanse for ansatte som jobber på avfallsmottak. Med dette kurset vil de ansatte lære hvordan de i praksis skal innfri kravene som stilles, hvilke byggavfallsfraksjoner som skal sorteres ut som farlig avfall og hvordan de på en best mulig måte kan utføre en best mulig mottakskontroll. Vi tar også for oss elektronisk deklarering.

Kurset er bygget opp med lettfattelig kursmateriale med mange bilder av typiske fraksjoner som leveres til avfallsmottak, og det vil være morsomme quizoppgaver underveis. Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.