Kurs om brannsikring på avfallsmottak

Informasjon:

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

  • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
  • Personer som vil lære mer om brannrisiko og forebygging av brann i avfallsbransjen

Hva lærer du?

  • Hvorfor og hvor branner på avfallsmottak/-anlegg starter (selvantenning, kverning, lagring mv.)
  • Brannrisiko knyttet til ulike avfallsfraksjoner (litiumbatterier, restavfall, farlig avfall, papp/papir mv.)
  • Relevante krav myndighetene stiller og hvem som er ansvarlig for de ulike kravene
  • Tiltak som reduserer brannrisiko (mottakskontroll, lagring, håndtering, utforming av anlegg, organisering, dialog med brannvesen, slukkeutstyr mv.)

Formålet med kurset er at deltakerne skal få økt kompetanse om hvordan brannrisiko kan reduseres på deres avfallsmottak/-anlegg.

Kurset er ment for ansatte på både små og store avfallsmottak/-anlegg. Deltakerne vil blant annet få kunnskap om selvantenning og litiumbatterier. Dette er de hyppigste brannårsakene i avfallsanlegg som alle som jobber i bransjen bør ha kompetanse om. I tillegg blir det god tid til oppgaver, hvor vi trener på å lage gode brannrisikovurderinger og kommer frem til tiltak tilpasset deltakernes anlegg. Her blir det lagt til rette for nyttig erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne.

De erfarne kursholderne har jobbet i avfallsbransjen i en årrekke og har revidert avfallsmottak i hele landet. I 2019 ble de tildelt oppdraget med å foreta den nordiske utredningen «Branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak» som har fått stor oppmerksomhet. I den forbindelse innhentet de praktiske tips og råd fra flere titalls avfallsselskaper, forsikringsselskaper og brannvesen fra hele landet.

Alle deltakere får kompetansebevis.