Kurs om brannsikring på avfallsmottak

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 3. mars kl. 9-15
Pris: 5400 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Formålet med kurset er at deltakerne skal få økt kompetanse om hvordan brannrisiko kan reduseres på deres avfallsmottak/-anlegg.

Kurset er ment for ansatte på både små og store avfallsmottak/-anlegg. Deltakeren vil blant annet få kunnskap om selvantenning og litiumbatterier. Dette er de hyppigste brannårsakene i avfallsanlegg som alle som jobber i bransjen bør ha kompetanse om. I tillegg blir det god tid til oppgaver, hvor vi trener på å lage gode brannrisikovurderinger og kommer frem til tiltak tilpasset deltakernes anlegg. Her blir det lagt til rette for nyttig erfaringsutveksling mellom kursdeltakerne.

De erfarne kursholderne har jobbet i avfallsbransjen i en årrekke og har revidert avfallsmottak i hele landet. I 2019 ble de tildelt oppdraget med å foreta den nordiske utredningen «Branner i avfallsbransjen – årsaker og tiltak» som har fått stor oppmerksomhet. I den forbindelse innhentet de praktiske tips og råd fra flere titalls avfallsselskaper, forsikringsselskaper og brannvesen fra hele landet.

Kurset inkluderer kursmateriell, kaffe/te, forfriskninger og lunsj. Alle deltakere får kompetansebevis.