Kurs i basiskarakterisering

Informasjon:

Sted: Oslo kongressenter
Dato: 17. oktober kl. 9-15
Pris: 6 700 kr

Sted: Nettkurs (Teams)
Dato: 19. november kl. 9-15
Pris: 6 000 kr

PROGRAM

PÅMELDING

Hvem passer kurset for?

 • Avfallsprodusenter
 • Ansatte på avfallsmottak/-anlegg
 • Ansatte i virksomheter som forbehandler avfall som skal deponeres

Hva lærer du?

 • Hva basiskarakterisering er
 • Utfylling og kontroll av skjema for basiskarakterisering
 • Krav som stilles til basiskarakterisering, og hvem som er ansvarlig
 • Hvordan orientere seg i regelverket om basiskarakterisering
 • Hvilke deponikategorier som finnes, og hvilke typer avfall de ulike kategoriene kan ta imot
 • Klassifisering av avfall til deponi ved bruk av EAL-koder og avfallsstoffnummer
 • Når stilles det krav til prøvetaking og analyser av avfallet?
 • Tolkning av analyseresultater for avfall som legges på deponi
 • Mottaksregistrering og dokumentkontroll
 • Typiske fraksjoner som deponeres

Innholdet vil legges fram på en lettfattelig måte med bruk av mange bilder. Det settes av god tid til spørsmål og dialog underveis for å sikre at alle skal få størst mulig utbytte av kurset. Deltakerne får også flere oppgaver å bryne seg på i løpet av dagen.

Kurset inkluderer kursmateriell, og alle deltakere får kompetansebevis. Fysisk kurs inkluderer kaffe/te, forfriskninger og toretters varmlunsj.