Sekreteriat for Byggavfallskonferansen

Utført: Pågående prosjekt

Nomiko har sekretariats- og møtelederrollen for Byggavfallskonferansen, og er medlem i arrangement- og programkomiteen. Konferansen samler 250-300 deltakere årlig. Som sekreteriat ivaretar Nomiko alle praktiske og administrative oppgaver som å lede programkomiteen, bestille lokaler og servering, registrere påmeldinger, ha dialog og oppfølging av foredragsholdere samt å være møteleder under konferansen.