Sekreteriat for Byggavfallskonferansen

Nomiko har over flere år hatt sekretariats- og møtelederrollen for Byggavfallskonferansen, og deltar i arrangement- og programkomiteen. Konferansen samler 250-300 deltakere årlig.

Som sekreteriat ivaretar Nomiko alle praktiske og administrative oppgaver som å koordinere programkomiteen, bestille lokaler og servering, registrere påmeldinger, ha dialog og oppfølging av foredragsholdere samt å være møteleder under konferansen.