Kurs om asbest for elektrikere

Nomiko har utviklet og avholdt kurs om asbest for elektrikere for blant annet EL-Proffen og Lysmerstern. Evalueringene etter kursene viser at deltakerne oppfatter kurset som lettfattelig og meget interessant og lærerikt.

Kurset er formet slik at kursdeltakerne etter kurset skal kjenne til faren ved asbest, hvor de kan forvente å støte på asbest, hvilke materialer de skal være oppmerksomme på med tanke på asbest, og ikke minst hvordan de skal forholde seg når de kommer over materialer og produkter med mistanke om asbest, slik at de unngår å bli utsatt for asbesteksponering i sin arbeidshverdag. Videre skal de få kjennskap til at de også utsetter andre for asbesteksponering om de ikke håndterer asbest riktig.